De Botter BU65

Restauratie 2019

Aangezien Scheepstimmerwerk Nieuwboer een strakke planning had, hebben we als stichtingsbestuur besloten om de oorspronkelijk geplande restauratie in 2 delen op te splitsen.

Met deel 1 van deze restauratie hebben we de volgende delen vervangen: 

Vervangingsplan:

 1. Berghoutsgang achter S.B.
 2. Berghoutsgang achter B.B.
 3. 1 deel berghoutsgang B.B.
 4. Berghout B.B.
 5. Zwaardklamp
 6. Verstukken doft
 7. Verstukken achterstuit
 8. Verstukken spanten en dekenpoten
 9. Breeuwen lijfhouten
 10. Oliën vervangen houtdelen (Owatrol D1 en D2)
 11. Schilder Berghout & zwaardklamp


Deel 2 zal in de winter van 2019/2020 plaatsvinden.

Begin 2019 werd de botter BU65 op de helling van Nieuwboer in Spakenburg gezet. Scheepswerf Nieuwboer heeft een langshelling waardoor het hele schip in de lengte wordt ondersteund. Dit voorkomt dat het schip gaat doorzakken als het lange tijd voor restauratie uit het water is. 

Op de helling

Na het gebruikelijke ritueel, het schoonspuiten van het onderwaterschip, is gestart met het sloopwerk. De afspraak met de werf was dat we zelf het sloopwerk en de afwerking deden, het nieuwe hout werd er door de werf ingezet.

BU 65 op de Helling

Het sloopwerk

Het sloopwerk hebben we dus zelf uitgevoerd, met veel dank aan Rut die van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat op de helling aan de gang was. Rut is begonnen met het slopen van het stuurboord berghout. Vervolgens is de stuurboord berghoutsgang eruit gehaald.

Linkerkant
Rechterkant vernieuwd

Nadat de afgesproken delen aan stuurboordzijde gesloopt waren, is begonnen met de sloop van de afgesproken delen aan bakboordzijde. Het bakboord berghout is gesloopt. Hierna is berghoutgang aan bakboordzijde gesloopt.

schematics

Verrassingen

Na alle sloopwerkzaamheden is er een herinventarisatie gedaan van de geplande restauratiewerkzaamheden. Hier kwam naar voren dat er een paar pootjes verstukt dienden te worden. Tevens is besloten om de liggende achterdoft te verstukken. Dit omdat er slechte plekken in het hout zichtbaar zijn geworden na de sloop van bovenstaande delen.

Bovenaanzicht
linkerkant
Bovenkant rechts
Fries scheepvaart museum
Bron: Fries scheepvaartmuseum

De nieuwe delen

Hierna kon de restauratie van de gesloopte delen beginnen.

Rut aan het werk

Aan bakboord en stuurboord zijn de berghouten vervangen door nieuwe houtdelen.

Rut aan het werk

Aan bakboord en later ook aan stuurboord werd onder het berghout de nieuwe sluitgang ingezet. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de specialisten van de helling, wederom waar mogelijk ondersteund door Rut, die hier veel tijd aan heeft besteed.

Afwerking

Eind maart konden we beginnen aan de afwerking, breeuwen, afkitten, monteren van nieuwe klampen, stootklampen en zwaarddop. Ook werden de nieuwe zwaardklampen aan de berghouten bevestigd. Hierna stond het schilderwerk op het programma.

Tevens hebben we de buitenkant (huid) van het schip helemaal licht gekrauwd.

De huid kaal krabben
nieuw en oud vergeleken

De nieuwe delen zijn in de Owatrol D1 gezet en daarna de gehele romp in de harpuis gezet.

Hierna waren alle nieuwe delen niet meer van oud te onderscheiden.

Rechterkant vernieuwd
Bijna klaar

Tewaterlating

Medio maart 2019 gleed de botter de haven weer in.

Terug op het water
In de haven
Terug op de ligplaats